Delu z mladino posvečamo veliko pozornosti, saj verjamemo, da na mladini stoji obstoj vsakega društva.
Vpisujemo otroke med 6 in 16 let pa tudi mladina 16 do 18 let. Vaje za delo z mladino potekajo vsak četrtek ob 17 uri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na email mladina@pgd-dobrovo.si oz. na GSM 040 805 519 (Erik).

V šolskem letu 2023/24 bomo začeli tudi z izvajanjem tečajev za pionirje (tečaj za pionirja 1 ter tečaj za pionirja 2) in mladince (tečaj za mladinca 1 ter tečaj za mladinca 2) s katerimi si bodo lahko prislužili čine pionirja ter mladinca. Mladim gasilcem, ki so uspešno opravili vse štiri tečaje iz Temeljnega programa usposabljanja mladih gasilcev, se v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev, prizna tečaj za gasilca pripravnika, ko dopolni 16 let.

Pogoji za vključitev v posamezen program:
  - Pionir I: starost najmanj 6 let
  - Pionir II: starost najmanj 9 let + tečaj za pionirja I
  Ko opravi oba tečaja, se pravi tečaj za Pionir I in Pionir II, pridobi čin pionir
  - Mladinec I: starost najmanj 12 let + čin pionir
  - Mladinec II: starost najmanj 14 let + tečaj za mladinca I
  Ko opravi oba tečaja pridobi čin mladinec
Mladi gasilec se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov.